EKSPERTYZA TECHNICZNA
Wybierz format

EKSPERTYZA TECHNICZNA 
 
dotycząca stanu technicznego budynku mieszkalno – usługowego, zlokalizowanego na działce gruntu nr ewid. 1, położonej w m.......