O publikacji

Ponad 1200 stron treści przygotowanych specjalnie z myślą o inwestorach, architektach i projektantach, kierownikach budów i kierownikach robót, inspektorach nadzoru inwestorskiego, szefach firm wykonawczych, pracownikach administracji architektoniczno-budowlanej (segregator):

Dostęp do wiążących interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów z zakresu wszystkich ustaw oraz rozporządzeń mających wpływ na proces inwestycyjno-budowlany oraz komentarz do zmienionych regulacji, które weszły w życie w 2017 r.

Wytyczne jakie dokumenty przygotować aby ochronić się na wypadek nieuzasadnionych zarzutów o wadliwe prowadzenie czy nadzorowanie inwestycji, informacje nt. kontroli, odbiorów oraz zakresów odpowiedzialności i obowiązków poszczególnych uczestników procesu budowlanego

Dostęp do archiwum 150 aktualnych orzeczeń Sądów, wskazujących jak Sędziowie interpretują newralgiczne paragrafy na potrzeby wyroków

Portal internetowy

Wersja elektroniczna poradnika

Dodatkowe dokumenty w wersji edytowalnej do pobrania i wykorzystania

Aktualne treści, pozwalające na wyszukiwanie fraz i słów kluczowych - łatwe i przyjazne przeglądanie treści

Najnowsze dokumenty do pobrania