1 / 1
Wydanie elektroniczne

PUBLIKACJA ELEKTRONICZNA

WERSJA ELEKTRONICZNA ZAWIERA:

 • Akty prawne: Wszystkie akty prawne, które powinien znać każdy projektant, inwestor i wykonawca
 • Zawsze aktualne wzory dokumentacji: ponad 400 gotowych do użycia druków, dokumentów i formularzy obowiązkowych na różnych etapach procesu budowlanego, pogrupowanych w działy:
  • Dokumenty niezbędne podczas prowadzenie budowy
  • Umowy o roboty budowlane
  • Dokumentacja BHP oraz plan BIOZ
  • Protokoły odbiorów dla różnych robót budowlanych
  • Ocena energetyczna budynków i audyt energetyczny
  • Rozwiązywanie problemów administracyjno-prawnych podczas realizacji inwestycji
  • Inne dokumenty

oraz całość treści publikacji Nowe prawo budowlane w formie elektronicznej