Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych wydzielanych przez mat. budowlane i el. wyposażenia

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej(1) z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzeniai elementy wyposażenia w pomieszczeniachprzezn

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ