Nowelizacja Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać drogi publiczne i ich usytuowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 181) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 usta

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ