Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

Rozporządzenie Ministra Finansów(1) z dnia 11 grudnia 2003 r.w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwaDz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2174Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grud

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ