Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2010

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMURZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJz dnia 12 listopada 2010 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawobudowlane1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniuaktów normatywn