Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2010

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMURZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJz dnia 12 listopada 2010 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawobudowlane1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniuaktów normatywn

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ