Rodzaje obiektów przy których wymagany jest nadzór inwestorski

Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiegoDz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554Na podstawie art. 19 u

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ