Rozporządząnie MI w sprawie kontroli materiałów budowlanych

1182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1'z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 oraz z 2009 r. N

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ