Rozporządzenie MAiC z 9.01.2012 w spr.ewidencji miejscowości, ulic, adresów

Dz.U. z 2012 poz.125ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJIz dnia 9 stycznia 2012 r.w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresówNa podstawie art. 47b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 20

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ