Rozporządzenie MG z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać sieci gazowe i ich usytuowanie

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA GOSPODARKIz dnia 26 kwietnia 2013 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 2