Rozporządzenie MŚ z 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ŚRODOWISKAz dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbestNa podstawie art. 163 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ