Rozporządzenie MTBiGM z 25.04.2012 w spr. szczególowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. z 2012 poz.462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJz dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ