Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓWz dnia 3 grudnia 2012 r.w sprawie wykazu robót budowlanychNa podstawie art. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządza się, co następ

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ