Rozporządzenie RM w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda

ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓWz dnia 25 listopada 2010 r.w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszejinstancji jest wojewodaNa podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.Nr

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ