Rozporządzenie urządzeń radiowo nadawczych

Dziennik Ustaw Nr 47— 2761 —Poz. 277277ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1'z dnia 29 lutego 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,które mogą być używane bez pozwolenia radiowegoNa po

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ