Rozporządzenie urządzeń radiowo nadawczych

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
Dziennik Ustaw Nr 47— 2761 —Poz. 277277ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1'z dnia 29 lutego 2008 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,które mogą być używane bez pozwolenia radiowegoNa po