Rozporządzenie w sprawie harmonogramu realizacji uprawnien do premii gwarancyjnej

ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie harmonogramu realizacji uprawnien do premii gwarancyjnej w zwiazku z remontemlokalu mieszkalnegoNa podstawie art. 3d ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy panstwa w

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ