Rozporządzenie w sprawie harmonogramu realizacji uprawnien do premii gwarancyjnej

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 12 marca 2009 r.w sprawie harmonogramu realizacji uprawnien do premii gwarancyjnej w zwiazku z remontemlokalu mieszkalnegoNa podstawie art. 3d ust. 3 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy panstwa w