Rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności zawodowej

Dziennik Ustaw Nr 11 555 — Poz. 66 66ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1'z dnia 11 stycznia 2008 r.w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców ni

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ