Rozporządzenie w sprawie okresów i terminów określonych w niektórych przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

994ROZPORZADZENIE RADY MINISTRÓWz dnia 13 sierpnia 2010 r.w sprawie okresów i terminów okreslonych w niektórych przepisach ustawy oszczególnych rozwiazaniach zwiazanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.Na podstawie art. 44a ust. 1 ustawy z dnia 2

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ