Rozporządzenie w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
Dziennik Ustaw Nr 31 — 1946 — Poz. 190 190ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1*z dnia 25 lutego 2008 r.w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej Na podstawie art.