Rozporządzenie w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

Dziennik Ustaw Nr 172 — 9145 — Poz. 1068Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192,poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326) zarz?dza s

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ