Rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych

ROZPORZADZENIEMINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)z dnia 27 lipca 2011 r.w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robótbudowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych działan przyzabytku wpisan

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ