Rozporządzenie w sprawie swiadectw operatora urzadzen radiowych

ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 4 listopada 2008 r.w sprawie swiadectw operatora urzadzen radiowychNa podstawie art. 150 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne( Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z pózn. zm.2) ) zarzadza

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ