Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania

1ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 28 marca 2008 r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania irozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokalisocjalnych i mieszkan chronionyc

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ