Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 6 listopada 2008 r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektubudowlanego2)Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dz. U. z 2006

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ