Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
ROZPORZADZENIEMINISTRA SRODOWISKA1)z dnia 15 grudnia 2011 r.w sprawie szczegółowych wymagan dotyczacych innych dokumentacji geologicznych(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2011 r.)Na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geolo