Rozporządzenie w sprawie szkolenia kierowców wykonujacych przewóz drogowy

ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 2 lipca 2008 r.w sprawie szkolenia kierowców wykonujacych przewóz drogowy2)Na podstawie art. 39i ust.1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o transporcie drogowym(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ