Rozporządzenie w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa

Dz.U.08.17.105ROZPORZDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 25 stycznia 2008 r.w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budetu pastwa Urzdu LotnictwaCywilnego(Dz. U. z dnia 31 stycznia 2008 r.)Na podstawie art. 129a ust. 2 ustawy z dnia

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ