Rozporządzenie w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budżetu państwa

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ
Dz.U.08.17.105ROZPORZDZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 25 stycznia 2008 r.w sprawie uiszczania wpłaty na rachunek dochodów budetu pastwa Urzdu LotnictwaCywilnego(Dz. U. z dnia 31 stycznia 2008 r.)Na podstawie art. 129a ust. 2 ustawy z dnia