Rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych

ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 12 marca 2009 r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie2)Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowl

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ