Rozporządzenie w sprawie wykazów obszarów morza

Dziennik Ustaw Nr 97 — 5361 Poz. 631 631ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1'z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wykazów obszarów morza, po których pływają promy pasażerskie typu ro-ro2) Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 9 listopa¬da

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ