Rozporządzenie w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi

Dziennik Ustaw Nr 97 — 5367 — Poz. 633 633ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1*z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wykazów obszarów pasażerskiej żeglugi krajowej2* Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopa¬da 2000 r. o bezpieczeństwie

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ