Rozporządzenie w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych

ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 23 maja 2008 r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innychdokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzajacych posiadanie kwalifikacjizawodowych w dziedzinie architektury, kt

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ