Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie muszą spełniac cmentarze, groby i inne miejsca

1ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 7 marca 2008 r.w sprawie wymagan, jakie musza spełniac cmentarze, groby i inne miejscapochówku zwłok i szczatkówNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. ocmentarzach i chowaniu zma

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ