Rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji

Dziennik Ustaw Nr 98 — 5388 — Poz. 638 638ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1'z dnia 5 maja 2008 r.w sprawie wzorów formularzy do przekazywania danych zawartych w zbiorczej informacjidotyczącej kontroli2' Na podstawie art. 90a ust. 4 ustaw

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ