Rozporządzenie w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych

1ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnychrejestrów osób posiadajacych uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanychoraz ukaranych z tytułu odpowiedzi

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ