Rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę

ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniuna budoweNa podstawie art. 82b ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z2006 r. Nr

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ