Rozporządzenie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

Dziennik Ustaw Nr 172 — 9144 — Poz. 1067Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 orazz 2008 r. Nr 54, poz. 326) zarz?dza si´, co nast´puje:§ 1

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ