Rozporządzenie w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Budowy Dróg Krajowych i Autostrad

Dziennik Ustaw Nr 193 — 10558 — Poz. 1190Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.Nr 24, poz. 199, z pó?n. zm.1)) zarz?dza si´, co nast´-puje:§ 1. Znosi si´ Pe?nomocnika Rz?du do Spraw Budowy

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ