Rozporządzenie zmieniajace rozporzadzenie w sprawie formy i zakresu projektu budowlanego

ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 17 grudnia 2008 r.w sprawie zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w sprawieszczegółowego zakresu i formy projektu budowlanegoNa podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ