Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)z dnia 22 czerwca 2010 r.zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinnyodpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanieNa podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ