Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - zmiana

Rozporządzenie Ministra Budownictwa(1) z dnia 5 listopada 2007 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Na podstawie art. 16 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2006 r.

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ