Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury(1) z dnia 3 lipca 2003 r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanegoNa podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn.

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ