Uprawnienia rzeczoznawców ds. bhp, zasady opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 29 maja 1996 r.w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwai higieny pracy, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,oraz try

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ