Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracjiz dnia 24 września 1998 r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanychDz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 l

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ