Ustawa o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa

Dziennik Ustaw Nr 180 — 9539 — Poz. 1109Rozdzia? 1Przepisy ogólneArt. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb komercjalizacjipa?stwowego przedsi´biorstwa u˝yteczno?cipublicznej „Poczta Polska” dzia?aj?cego na podstawieustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o pa?st

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ