Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

©Kancelaria Sejmu s. 1/172009-02-16USTAWAz dnia 9 stycznia 2009 r.o koncesji na roboty budowlane lub usługi1) 2)Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1.1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty budowlanelub usługi oraz środki oc

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ