Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 25 czerwca 2010r.

USTAWAz dnia 25 czerwca 2010 r.o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy oPanstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nadzabytkami(Dz. U. z dnia 20 lipca 2010 r.)Art. 1. W ustawie z dnia 27 m

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ