Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

©Kancelaria Sejmu s. 1/152009-01-02USTAWAz dnia 7 listopada 2008 r.o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw1),2)Art. 1.W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,poz. 115, Nr 23, poz.

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ