Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

USTAWAz dnia 24 wrzesnia 2010 r.o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciamiArt. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r.Nr 102, poz. 651, z pózn. zm.1)) wprowadza sie nastepujace zmiany:1) w art. 4 pk

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ