Ustawa o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia

Dziennik Ustaw Nr 144 — 7817 — Poz. 901 901USTAWAz dnia 10 lipca 2008 r.o zmianie ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych innych ustaw1' Art. 1. W ustawie z

Dostęp do tego pliku mają jedynie posiadacze
abonamentu na wersję elektroniczną publikacji

KUP TERAZ